image
la nova generació Xarxa d'Empreses Inclusives del Garraf
La XEIG està constituïda per empreses que treballen amb una perspectiva comú: la inclusió de persones amb discapacitat a la seva organització, i que s’interconnecten mitjançant aquesta plataforma virtual.

GUARDERIA EL CANGUR

"EL CANGUR" és un nou concepte de GUARDERIA INFANTIL.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Xarxa d'Empreses Inclusives del Garraf

 

La XEIG està constituïda per empreses que treballen amb una perspectiva comú: la inclusió de persones amb discapacitat a la seva organització, i que s’interconnecten mitjançant aquesta plataforma virtual: www.empresainclusiva.net

Com entenem la inclusió?

Facilitar l’accés al món laboral de col·lectius amb especials dificultats. En el cas de la nostra xarxa es tracta de persones amb problemes de salut mental (projecte MATI) i persones amb disCAPACITAT intel·lectual  (projecte TIMOL)

Aquests projectes es desenvolupen a l’IMET i utilitzen la metodologia de treball amb suport  com a eina de treball per a l’adaptació i manteniment dels llocs de treball de les persones amb discapacitat.  Si voleu tenir més informació sobre els passos que es segueixen, podeu consultar aquest enllaç: www.imet.cat/benvingut.

Posem a disposició de les empreses un equip de professionals per garantir l’adaptació i el manteniment del lloc de treball realitzant:

- Avaluació de les necessitats de l’empresa (anàlisi del lloc de treball)

- Selecció de la persona idònia, juntament amb l’empresa,  per ocupar el lloc de treball.

- Acompanyament durant l’aprenentatge (període de pràctiques inicial per a l’adaptació al lloc de treball, sense cost per a l’empresa, amb la possibilitat de l’acompanyament d’una preparadora laboral, segons el grau de suport necessari)

- Assessorament en temes de contractació laboral per a persones amb disCAPACITAT.

- Oferiment de suport tècnic desprès de la contractació.

Sovint, les empreses que mostren interès per contractar persones amb disCAPACITAT, ja sigui perquè la legislació ( LISMI) així ho marca o bé perquè creuen realment en les possibilitats i CAPACITATS de les persones amb disCAPACITAT, es troben que no coneixen on adreçar-se per rebre assessorament i suport durant tot el procés de selecció, adaptació i manteniment d’aquestes persones al lloc de treball.

Des de l'IMET podem oferir aquest suport i assessorament des del primer moment en què l'empresa té la necessitat de cobrir un lloc de treball i també un seguiment periòdic durant tot el temps de la contractació. Podeu trobar algunes experiències de les empreses en aquell enllaç: trencant-barreres

 

 

 

Àrea privada